W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
advert

Studia podyplomowe – Podatki

Cel studiów

Studia mają na celu dostarczenie pogłębionej wiedzy z zakresu podatków, prawa podatkowego i systemów podatkowych

Adresaci

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie (bez względu na ukończony kierunek studiów). Program studiów adresowany jest do osób zatrudnionych w instytucjach zajmujących się doradztwem podatkowym, a także w urzędach i izbach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej oraz działach finansowo- księgowych oraz osób które chcą podjąć pracę na stanowiskach wymagających wiedzy z zakresu stosowania prawa podatkowego

Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz napisanie i obrona pracy z wybranego przez słuchacza przedmiotu. Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Forma i organizacja zajęć

Zajęcia studiów podyplomowych trwają rok (tj. dwa semestry) i odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów słuchaczy, organizowanych przeciętnie raz w miesiącu (sobota, niedziela). Program zajęć obejmuje wykłady, ćwiczenia i seminaria.

Program studiów

Program studiów – kliknij tutaj

Wymagane dokumenty

1. kwestionariusz osobowy – druk Uczelni
2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
3. 2 zdjęcia
4. kserokopia lub wyciąg z dowodu osobistego

Opłaty

Czesne za semestr studiów:  1 200, – zł ( 2 400 , – za rok studiów)

 
advert