W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
advert

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych zainteresowanych poszerzeniem swojej dotychczasowej wiedzy i zdobyciem nowych umiejętności praktycznych. Ta forma kształcenia jest doskonałą propozycją dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników.

Zalety studiów

  • nowoczesne treści kształcenia,
  • specjalistyczna kadra wykładowców,
  • konkurencyjne, bardzo niskie koszty finansowe dla słuchaczy,
  • kierunki kształcenia dostosowane do aktualnych potrzeb słuchaczy.

Organizacja

Studia Podyplomowe realizowane są w cyklu 2- lub 3-semestralnym. Zajęcia organizowane są podczas dwudniowych zjazdów sobotnio – niedzielnych. O zakwalifikowaniu na słuchacza decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów (odpis dyplomu, trzy zdjęcia, kserokopia dowodu osobistego, kwestionariusz osobowy druk Uczelni).

Przypominamy o możliwości sfinansowania kosztów studiów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Szczegóły znajdziecie Państwo tutaj:
http://zamosc.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy

 
advert