W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
advert

Wydawnictwa WSHE

 

Dr Ewa Kuźma

Życie kulturalne w KL Auschwitz

 

Dr Arkadiusz Bereza

Sądownictwo zamojskie od czasów Ordynacji po współczesność

 

Praca zbiorowa – artykuły z konferencji naukowej

Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej i jej wpływ na region zamojski

 

Praca zbiorowa – artykuły z konferencji naukowej

Zamoyscy, Zamość i Ordynacja zamojska w badaniach z końca XIX i XX wieku

 

Praca zbiorowa – artykuły z konferencji naukowej

Uczeń o zróżnicowanych zdolnościach i uzdolnieniach we współczesnej szkole

 

Prof. Andrzej Kokowski

Wykład inauguracyjny pt. „Dwie ‘bitwy’ o Kotlinę Hrubieszowską u schyłku starożytności”

 

Dr hab. Roman Kwiecień prof. WSHE

Wykład inauguracyjny pt. „Traktat reformujący Unię Europejską – aspekty prawne i polityczne”

 

Dr hab. Roman Kwiecień prof. WSHE

Wykład inauguracyjny pt. „Charakter prawny Zbrodni Katyńskiej i jej znaczenie we współczesnych stosunkach polsko-rosyjskich”

 

Prof. dr hab. Grzegorz Jawor

Wykład inauguracyjny pt. „Wołosi – zapomniani kolonizatorzy Zamojszczyzny”

 

Dr Ewa Kuźma

Działalność kulturalno – oświatowa władz państwowych i samorządowych w powiecie zamojskim w latach 1944 – 1956

 

Dr Ewa Kuźma

Polityka przemysłowo – handlowa władz państwowych, samorządowych i spółdzielczych w powiecie zamojskim w latach 1944 – 1948

 

Dr Ewa Kuźma

Polityka kulturalna PPR-PZPR na Lubelszczyźnie w latach 1944-1956

 

Praca zbiorowa

Zeszyt Naukowy nr 1/2010

Praca zbiorowa – artykuły z konferencji naukowej

Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym

 zn6-2013

Praca zbiorowa

Zeszyt Naukowy nr 6 (2012)

 zn7-2013

Materiały z międzynarodowej konferencji ekonomicznej „PROBLEMY EKONOMICZNE A MOŻLIWOŚCI I KIERUNKI ROZWOJU ZAMOJSZCZYZNY”, która odbyła się 20 października 2012 r.

Zeszyt Naukowy nr 7 (2012)

 smartmockups_kjvem0ww  Materiały z konferencji „Administracja, Bezpieczeństwo, Społeczeństwo”, która odbyła się 14 listopada 2020 r. za pośrednictwem platformy MS TEAMS


 
advert