W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
advert
Członkowie Koła Naukowego Bezpieczni (A)Polityczni zapraszają wszystkich Studentów do włączenia się w prowadzoną działalność

Członkowie Koła Naukowego Bezpieczni (A)Polityczni zapraszają wszystkich Studentów do włączenia się w prowadzoną działalność

Działalność Koła Naukowego Bezpieczni (A)Polityczni obejmuje problematykę interdyscyplinarną z obszarów takich jak: historia, polityka, archiwistyka, bhp i ergonomia, regionalizm, ludowość-kultura, obrzędowość, tradycja, sztuka. Organizujemy: wystawy, konferencje, prezentacje własnych prac. Przedstawiamy projekty edukacyjne, wydawnicze i wystawiennicze.

Korzyści z uczestnictwa w pracach koła:

  • poznanie ciekawych ludzi z pasją,
  • nowe doświadczenia i umiejętności praktyczne,
  • podniesienie kompetencji i szansy na znalezienie w przyszłości dobrze płatnej i ciekawej pracy,
  • zwiększenie szansy na uzyskanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów (czynne uczestnictwo w pracach koła naukowego to szansa na dodatkowe 3 pkt),
  • współpraca z Samorządem Studenckim Naszej Uczelni.

Dodatkowych informacji o działalności koła udzielają i chętnych do pracy przyjmują, Studentki III roku Administracji: Ewa Derszniak – Przewodnicząca Koła Naukowego i Beata Cimcioch – Przewodnicząca Samorządu Studenckiego.

Opiekun koła: dr Magdalena Kuranc- Szymczak

Informacje i zgłoszenia: dziekanat@wshe.zamosc.pl

advert